Over ons

Historie

Stichting Wereldwijd Loon op Zand is ontstaan vanuit de werkgroep Wereldwijd, die bestond uit vertegenwoordigers van onder andere VluchtelingenWerk en het Rode Kruis (afdeling Langstraat). De werkgroep organiseerde meerdere activiteiten, met als grootste activiteit de jaarlijkse Festivalmiddag. In 1998 werd VluchtelingenWerk ondergebracht bij Stichting Triangel. In 2002 kon de Festivalmiddag niet plaatsvinden, wegens te weinig financiën. De werkgroep heeft toen besloten om per 16 december 2002 formeel de Stichting Wereldwijd gemeente Loon op Zand op te richten.

 

Doelstellingen

  • De inwoners van gemeente Loon op Zand laten kennisnemen met en beleven van andere culturen in relatie tot onze eigen multiculturele samenleving.
  • De inwoners van gemeente Loon op Zand bewust te laten nadenken over de hedendaagse multiculturele samenleving. Wat zijn de vooroordelen? Hoe kun je met respect met elkaar omgaan? Wat kunnen we van elkaar leren?
  • Het verbreden van de maatschappelijke steun voor de internationale samenleving.
  • Uitdragen dat wij allen deel uitmaken van een grote wereld, waarin wij verantwoordelijk zijn voor onszelf en ook voor elkaar.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Wereldwijd Loon op Zand bestaat uit:

Maria Dierckxsens voorzitter 06 – 4123 9477
Ans Huijbregts penningmeester
Ans Essens secretaris
Maikel van der Velden vice-voorzitter / pr 06 – 1652 4391
Sjeff Essens pr / website / festival
Kees Hesselmans adviseur
(voorzitter Jongerencentrum de Kuip)
Lineke van Pelt scholen
Tineke Scheeren festival en bijzondere projecten

We zijn ook te bereiken via e-mail: pr-wereldwijd@wereldwijdloonopzand.nl

 

Verantwoording

Statuten
Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2017

Fiscaal nummer: 8122.74.817
KvK nummer: 18068919
Bankrekening: NL 19 RABO 0184821185

Comments are closed.